מערכת מופעים





רישיון להשמעת מוסיקת רקע באירוע עסקי

פרטי האירוע והמשלם
חישוב וביצוע תשלום
אישור והדפסת רישיון

  רישיון זה מיועד להסדרת התנאים להשמעת מוסיקת רקע (ביצוע פומבי) באמצעים מכניים באירוע עסקי יחיד

* רישיון זה אינו כולל השמעה במסגרת מופעים חיים, לדיווח מופעים יש לפנות בטלפון 03-6113565 או במייל mofaim@acum.org.il
* רישיון זה אינו כולל השמעה במסגרת אירועים משפחתיים, למעבר למערכת תשלומים לאירועים משפחתיים לחץ כאן
שם האירוע
מועד האירוע
שעת האירוע
יישוב
יישוב
מקום האירוע
מקום האירוע
כמות קהל
הערות
שם המשלם - פרטים לצורך חשבונית מס
ת.ז./ ע.מ./ ח.פ.
דואר אלקטרוני
טלפון
יישוב
רחוב ומספר בית
מיקוד
כתובת שונה למשלוח דואר
יישוב
רחוב ומספר בית
מיקוד