מערכת מופעים

רישיון להשמעת מוסיקת רקע באירוע עסקי

פרטי האירוע והמשלם
חישוב וביצוע תשלום
אישור והדפסת רישיון

שם האירוע
מועד האירוע
שעת האירוע
מקום האירוע
יישוב
כמות קהל
הערות
שם המשלם - פרטים לצורך חשבונית מס
ת.ז./ ע.מ./ ח.פ.
דואר אלקטרוני
טלפון
יישוב
רחוב ומספר בית
מיקוד
כתובת שונה למשלוח דואר
יישוב
רחוב ומספר בית
מיקוד