מועדונים

רישיון להשמעת מוסיקה במועדונים ודיסקוטקים לאירועים מוסיקליים בדמי כניסה או שלא בדמי כניסה המתקיימים במועדון


דמי רישיון לביצוע פומבי של יצירות מוגנות במועדונים לשנת 2024

הרישיון לביצוע פומבי של יצירות מוגנות למועדון יהיה בהתאם לתעריף אקו"ם הנוהג למופעים בימתיים, הכולל גם הופעות תקליטנים, וזאת לכל ערב של פעילות בנפרד.

דמי הרישיון לכל ערב של פעילות במועדון יחושבו כדמי רישיון למופע אחד, וזאת גם אם במהלך הערב מתקיימים מספר מופעים/תקליטנים, בשים לב לפרמטרים הנדרשים על פי תעריף המופעים כגון - כמות המשתתפים בערב, אחוז החומר המוגן, קיום האירוע בקופה פתוחה ו/או מופע סגור, אמן מקומי/זר.

להסדרת רישיון לערב פעילות, יש לדווח במערכת הדיווח על המופעים באמצעות המערכת המקוונת של אקו"ם לדיווח על מופעים את הפרטים הנדרשים במערכת - כניסה למערכת דיווח מופעים

לדוגמא: דמי הרישיון לערב עם אמן/תקליטן מקומי, בהשתתפות 500 אנשים, כאשר משך השימוש ביצירות המוגנות הינו מעל 50% מתוך משך האירוע בכללותו – 1,712 ₪ + מע"מ.

לתעריף מופעים לחץ כאן

התעריף לא חל על אירוע משפחתי (חתונה, בר מצווה וכו'), אירוע עסקי עם מוסיקת רקע המתקיים במועדון.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!