פאב / בר-מסעדה

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בפאבים, ברים, בר-מסעדה


הסדרת רישיון להשמעת מוסיקה בפאב, בר, בר-מסעדה מקנה למשתמש רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בעסק -

 1. כמוסיקת רקע מאמצעים מכאניים שונים.
 2. במופעים של אמנים ותקליטנים מקומיים בעסק לגביהם לא נגבים דמי כניסה כלשהם, ובכלל זה, אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימום).
המוסיקה המושמעת בבית העסק הינה ככלל בעוצמה בינונית עד גבוהה והיא מרכיב הכרחי ומשמעותי לפעילות העסקית במקום.
בדרך כלל אף נבחרות להשמעה יצירות מוסיקליות ספציפיות או יצירות מז'אנר מוסיקלי מסוים התואם את קהל היעד הפוקד את המקום.
השילוב בין עוצמת המוסיקה ומהות היצירות המושמעות במקום הנו חיוני כדי לייצר את האווירה ואת חוויית הבילוי בבית העסק.
המוסיקה מעגנת את אופי העסק וקהל הלקוחות הפוקד אותו. בפאב/בר/בר-מסעדה, לצד הגשת משקאות משכרים מסוגים שונים, מוגש בד"כ מזון ברמות שונות, החל ממזון בסיסי ועד למזון ברמה של מסעדה.

דוגמאות לסוגי פאב, בר, בר-מסעדה שונים (שיקראו יחד למען הנוחות: "פאב"):
פאב באווירה ביתית וחמימה/רגועה, פאב אירי, פאב שעיקר פעילותו היא מפגשי היכרויות, פאב צעיר ואנרגטי, פאב לאוכלוסייה מבוגרת ומבוססת, מפגש אווירת חברים, שכונתי ועוד.
מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות אינטרנטיות/מקוונות להשמעת מוסיקה

הרישיון אינו כולל

 1. קיום מופעים בתשלום בעסק (ולרבות מופעים שהכניסה אליהם מותנית בתשלום כלשהו כגון הזמנת מינימום) - כניסה למערכת דיווח על מופעים.
 2. הופעות של אמנים זרים/מחו"ל – בדמי כניסה/מכירת כרטיסים (ולרבות מופעים שהכניסה אליהם מותנית בתשלום כלשהו כגון הזמנת מינימום), או בחינם וללא דמי כניסה כלשהם - כניסה למערכת דיווח על מופעים.
 3. קיום אירוע עסקי עם מוסיקת רקע בלבד או אירוע עסקי עם מופע.
 4. אירוע משפחתי בעסק.
עבור השימושים הנ"ל יש להסדיר רישיונות בנוסף ובנפרד, ולשלם תמלוגים בהתאם לתעריפי אקו"ם לכל סוג שימוש.

התנאים העיקריים ברישיון

 1. דיווח בדבר מאפייני העסק והשימוש ביצירות מוגנות
  ביחס להשמעת מוסיקת רקע - מבקש הרישיון יפנה לאקו"ם וידווח לה את
  • כמות מקומות הישיבה המקסימלית בעסק.
  • מספר ימי הפעילות השבועית בעסק.
  ביחס למופעי אמנים מקומיים ללא דמי כניסה - ככל שמתקיימים בבית העסק מופעים (ולרבות הופעות אמנים, והופעות תקליטנים), לגביהם לא נגבים דמי כניסה כלשהם ובכלל זה אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימו ם) מבקש הרישיון ידווח את מספר ימי השבוע, והיום בשבוע, בהם מתקיימים המופעים.
 2. הסדרת דמי רישיון שנתיים – מבקש הרישיון ישלם לאקו"ם את דמי הרישיון השנתיים בהתאם לפרמטרים החלים על העסק על פי התעריף אקו"ם המפורט מטה.
 3. הנחת שנה ראשונה - לקוח אשר יסדיר רישיון בשנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף – לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.
 4. פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות.

מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

תעריף
תעריף להשמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם והופעות אמנים ותקליטנים מקומיים ללא דמי כניסה כלשהם ובכלל זה אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימום)

תעריף 2024

מס' מקומות ישיבה הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)
**עבור שבוע פעילות מלא (7 ימים בשבוע)**
עד 30 4,268
45-31 5,720
60-46 7,256
75-61 8,535
100-76 10,838
125-101 12,803
150-125 14,509
מעל 151 95 לכל מקום ישיבה נוסף

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!