מסיבות

אירוע חברתי - מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר

"מסיבה" – אירוע חברתי (כגון: מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר) במהלכו מבוצעות בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם שהשמעתן הכרחית וחיונית לקיומו של האירוע, ואשר אינו עולה כדי מופע. ו/או פסטיבל ואינו אירוע משפחתי. ו/או אירוע עסקי.

התעריף לשנת 2024

כמות משתתפים במסיבה מקומיים לרבות תקליטן   אמנים זרים לרבות תקליטן  
מ- עד המחיר לא כולל מע"מ המחיר הכולל המחיר לא כולל מע"מ המחיר הכולל
0 50 57 66.69 112 131.04
51 100 112 131.04 225 263.25
101 150 335 391.95 540 631.80
151 200 669 782.73 1,033 1,208.61
201 300 954 1,116.18 1,477 1,728.09
301 400 1,327 1,552.59 2,066 2,417.22
401 500 1,712 2,003.04 2,656 3,107.52
501 600 2,085 2,439.45 3,247 3,798.99
601 700 2,469 2,888.73 3,836 4,488.12
701 800 2,843 3,326.31 4,427 5,179.59
801 900 3,226 3,774.42 5,016 5,868.72
901 1000 3,610 4,223.70 5,607 6,560.19
1001 1100 3,984 4,661.28 6,197 7,250.49
1101 1200 4,367 5,109.39 6,786 7,939.62
1201 1300 4,741 5,546.97 7,328 8,573.76
1301 1400 5125 5,996.25 7918 9,264.06
1401 1500 5498 6,432.66 8508 9,954.36
1501 1600 5882 6,881.94 9099 10,645.83
1601 1700 6256 7,319.52 9,688 11,334.96
1701 1800 6639 7,767.63 10,279 12,026.43
1801 1900 7,013 8,205.21 10,868 12,715.56
1901 2000 7,396 8,653.32 11,458 13,405.86
2001 2100 7,780 9,102.60 12,049 14,097.33
2101 2200 8,155 9,541.35 12,638 14,786.46
2201 2300 8,537 9,988.29 13,230 15,479.10
2301 2400 8,911 10,425.87 13,820 16,169.40
2401 2500 9,295 10,875.15 14,410 16,859.70
2501 2700 10,229 11,967.93 15,837 18,529.29
2701 2900 11,016 12,888.72 17,065 19,966.05
2901 3100 11,803 13,809.51 18,294 21,403.98
3101 3300 12590 14,730.30 19525 22,844.25
3301 3500 13376 15,649.92 20754 24,282.18
3501 3700 14163 16,570.71 21935 25,663.95
3701 3900 14951 17,492.67 23,163 27,100.71
3901 4100 15738 18,413.46 24,392 28,538.64
4101 4300 16,524 19,333.08 25,622 29,977.74
4301 4500 17,310 20,252.70 26,852 31,416.84
4501 4700 18,098 21,174.66 28,032 32,797.44
4701 4900 18,885 22,095.45 29,261 34,235.37
4901 5100 19,672 23,016.24 30,492 35,675.64


התנאים העיקריים ברישיון

 1. מבקש הרשיון יפנה מראש לאקו"ם לקבל הרישיון בטרם קיום המסיבה ובכלל זה ידווח לאקו"ם את פרטיו (שם, שם משפחה, פרטי התקשרות, מספר ע.מ/ח.פ/ת.ז.).
 2. מבקש הרישיון ידווח לאקו"ם מראש פרטים על המסיבה: מועד המסיבה, המתחם/אולם בו תתקיים המסיבה, כמות המשתתפים הצפויה, הבהרה אם במסיבה ינגן אמן מקומי ו/או אמן זר (לרבות תקליטן).
 3. מבקש הרישיון יתחייב כי הוא הגורם שישלם תמלוגים בגין המסיבה.
 4. תשלום מראש – מבקש הרישיון ישלם מראש לאקו"ם את דמי הרישיון על פי טבלת התעריף שלעיל ובהתאם לדיווחיו, וזאת טרם קיום המסיבה. במקרה זה לא יהיה צורך בהעברת פירוט היצירות ובתחשיב אחוז חומר מוגן.
  במידה ומבקש הרישיון מעוניין להסדיר דמי רישיון לפי פירוט רשימת יצירות, עליו לדווח באופן מדויק ומלא בדבר רשימת היצירות שבוצעה במסיבה, ולהסדיר רישיון מתאים מראש לפני קיום המסיבה.
 5. הנחת תפעול – למבקש רישיון אשר יעמוד בתנאי הרישיון שיוענקו לו, ובכלל זה ידווח במועד על המסיבה וישלם את דמי הרישיון במועד, תוענק הנחת תפעול בשיעור של 20% מדמי הרישיון הרלבנטיים לכל מסיבה.
 6. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, זכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה כוללים מע"מ.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

 

רישיונות דומים

מופעים

רישיון להשמעת מוסיקה במופע מוסיקלי, מוסיקלי דרמטי (קונצרט, סטנד-אפ, הצגה)

הרקדות

רישיון להשמעת מוסיקה בהרקדות עם דמי כניסה ומדריך/ה

חדרי כושר, סטודיו למחול ותנועה

רישיון להשמעת מוסיקה בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים בלבד


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!