מלונות

רישיון להשמעת מוסיקה בשטח המלון לאורחי המלון עבור כל סוגי המלונות וכל רמות הדירוג


תעריף אקו"ם למלונות לשנת 2024

התעריף למלונות הינו עבור כל סוגי המלונות וכל רמות הדירוג.
התעריף כולל את הפעילות המפורטת להלן:

א. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם כמוסיקת רקע אקראית בלובי ובמסדרונות, בחדר אוכל ובמעלית של המלון.
ב. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בשטח המלון באירועים שמארגן המלון במסגרת הפעילות השוטפת של המלון לאורחי המלון בלבד, ופעילות זו אינה כרוכה בתשלום נפרד או בדמי כניסה, כדוגמת מופע של זמר, מופע של תקליטן, ערבי ריקודים וכד' (להלן: "מופעי בידור")
ג. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בחדרי המלון ובלבד שפעילות זו אינה כרוכה בתשלום נפרד של אורחי המלון למטרה זו.
ד. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בבריכה של המלון בתנאי שהיא פתוחה לאורחי המלון בלבד ואינה פתוחה לציבור.
ה. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בחדר כושר של המלון בתנאי שהוא פתוח לאורחי המלון בלבד ואינו פתוח לציבור.
ו. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באופן אקראי, במרכזיות טלפוניות של המלון (למשל: השמעה של תחנת רדיו, השמעת שירים מתקליטים וכד') מובהר כי שימוש ביצירה או יצירות באופן היוצר זיקה בין היצירה/רות למלון אסור על פי רישיון זה וכרוך בהסדרת רישיון נפרד.
במלון שאין בו מופעי בידור – עבור חדר אחד לשנה אחת- סך של 60 (שישים) ₪ + מע"מ.
במלון שמתקיימים בו מופעי בידור- עבור חדר אחד לשנה אחת- סך של 100 (מאה) ₪ + מע"מ

לתשומת לב המלונות:

התעריף הנ"ל אינו מכסה את הפעילות המפורטת להלן:
למען הסר כל ספק, הרישיון למלון אינו כולל, בין היתר, את השימושים הבאים אשר לגביהם נדרשת הסדרת רישיון נפרדת בכתב ומראש:
א. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים עסקיים, בדמי כניסה או שלא בדמי כניסה, המופקים על ידי המלון או על ידי מפיקים חיצוניים
ומתקיימים בשטח המלון (למשל: אירוע ועד עובדים, כנסים שונים, כנס לשכת עוה"ד, כנס לשכת רו"ח, אירוע לקידום מכירת מוצר/שירות , פסטיבלים וכד').
מובהר כי גם אם משתתפי האירוע העסקי הם אורחי המלון, סוג זה של שימוש אינו כלול ברישיון.
ב. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם במופעים בדמי כניסה או בתשלום נפרד המתקיימים בשטח המלון (למשל מופע WOW של רשת ישרוטל)
ג. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים ממותגים או בפסטיבלים שמתקיימים בשטח המלון או בחסותו,
בדמי כניסה או שלא בדמי כניסה. למשל פסטיבל הרוק או תימניאדה. אירוע ממותג הוא אירוע במסגרתו נערך שת"פ של המלון עם חברה עסקית אחרת ומטרתו לקדם או לפרסם מותג, מוצר או שירות.
ד. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים בהם מרבית היצירות במופע שייכות ליוצר יחיד (לדוגמא: ערבי מחווה ליוצר/מלחין).
ה. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים משפחתיים המתקיימים במלון לרבות באולם אירועים של המלון.
ו. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בפאב הנמצא בשטח המלון והוא פתוח לכלל הציבור.
ז. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם במסעדה הנמצאת בשטח המלון והיא פתוחה גם לכלל הציבור.
ח. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בחדרי כושר במלונות הפתוחים לכלל הציבור.
ט. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בבריכה הפתוחה לכלל הציבור.
י. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בחדרי המלון הכרוכה בתשלום נפרד של אורחי המלון למטרה זו.
יא. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם במרכזיות טלפוניות באופן היוצר זיקה בין היצירה/ות למלון (למשל שימוש ביצירה מסוימת באופן קבוע במרכזיה).
יב. ביצוע פומבי בחנויות הנמצאות בשטח המלון והן מושכרות לצדדים שלישיים (כגון: מספרות וכו')
יג. ביצוע פומבי של יצירות דרמטיות ודרמטיות מוסיקלית ("זכויות גדולות")
יד. הקלטה ו/או הפקת סרט שילוב יצירה בסרט (סינכרוניזציה) של יצירות מרפרטואר אקו"ם.
טו. שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ברשת האינטרנט.
טז. שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם לצרכי פרסומת.
יז. העתקה של יצירות מרפרטואר אקו"ם.
יח. רשות שימוש בהקלטות (במאסטר) ו/או בזכויות מבצעים. זכויות אלה אינן מנוהלת על ידי אקו"ם.
יט. מתן רשות לכתיבת עיבוד או התאמה של יצירה כלשהי מרפרטואר אקו"ם. לדוגמא, רישיון זה אינו כולל רשות לצוותי בידור של המלון לעבד יצירה ו/או לתרגם ו/או להתאים יצירה מבלי לקבל רשות בעלי הזכויות ביצירות.
כ. כל שימוש אחר שלא הותר במפורש.

בהתאם לתנאי בית הדין להגבלים עסקיים, זכותו של משתמש החולק על התעריף החדש לשלם לאקו"ם דמי שימוש זמניים, היינו, להמשיך ולשלם את התעריף עליו הוסכם בינו ובין אקו"ם טרם השינוי. במקרה כזה אקו"ם תפנה לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת ההפרש שבין סכום התמלוגים הנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים (אלא אם חתמתם על שטר בוררות מתאים).
*את התנאים לפעילותה של אקו"ם ניתן למצוא באתר האינטרנט שלה בכתובת www.acum.org.il .

תעריף זמני לביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בשטח המלון לאורחי המלון על פי תנאי הרישיון:

התעריף הזמני למלונות לשנת 2024

רמת המלון לפי כוכבים לשעבר
(בהתאם להוראות משרד התיירות)
מספר חדרים הסכום בשקלים לשנה ללא מע"מ
כל המלונות עד 50

542

3 או פחות עד 75

1,083

3 או פחות עד 150

2,166

3 או פחות מעל 150

2,708

4 עד 200

10,400

4 מעל 200

14,624

5 עד 200

18,655

5 מעל 200

22,906

הבהרות:

1.תעריף לביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים משפחתיים המתקיימים באולם שמחה הנמצא בשטח המלון הינו 300 ₪ +מע"מ. על אף האמור בסעיף זה, אם מרבית משתתפי האירוע הינם אורחי המלון ולנים במלון – האירוע יכוסה ברשיון השנתי.
ניתן לשלמו באמצעות אתר אקו"ם בכתובת www.acum.org.il או באמצעות מוקד תשלומים טלפוני 6113530- 03.

2. ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם באירועים המופקים על ידי מפיקים חיצוניים ומתקיימים בשטח המלון ואינם מיועדים לאורחי המלון (למשל: אירוע ועד עובדים, כנסים וכד') יתומחרו בהתאם לתעריפי אקו"ם.

3.  להלן שיעור ההנחות לגבי שימושים אשר אינם כלולים ברישיון למלונות:

  • ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בפאב הנמצא בשטח המלון, אשר לו כניסה חיצונית נפרדת והוא פתוח גם לכלל הציבור-הנחה בשיעור של 10% על תעריף אקו"ם לפאבים.
  • ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם במסעדה הנמצאת בשטח המלון אשר לה כניסה חיצונית נפרדת ומיועדת גם לכלל הציבור- הנחה בשיעור של 15% מתעריף אקו"ם למסעדות.
  • ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"ם בחדרי כושר שלהם מעל 75 מנויים חיצוניים – הנחה בשיעור של 10% מתעריף אקו"ם לחדרי כושר.

4.  התעריף נקבע בהתאם להסכם בין אקו"ם להתאחדות המלונות.

לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף- לשנה הראשונה בלבד.

ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים בסמוך לפתיחת העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

תנאי רישיון לדוגמא – בתי מלון  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!