העתקת מדיה כתובה

רישיון עבור העתקה של כתבי עת, אנתולוגיות, ספרי לימוד, אוספים ומוצרים רבים הכוללים יצירות שכבר פורסמו בעבר


תעריף 2024

כמה דברים שחשוב לדעת על קבלת רישיון אקו"ם במדיה הכתובה 

על פי חוק זכויות יוצרים, כל העתקה של יצירה מרפרטואר אקו"ם, או חלק ניכר ממנה, לכל שימוש שהוא בכל דרך שהיא, חייבת ברשיון. רשיון העתקה של אקו"ם מעניק את הזכות להעתיק את היצירה או חלק ממנה, בהתאם לתנאים שייקבעו ע"י היוצרים ו/או אקו"ם. הרשיון מתיר את העתקת היצירה רק לאחר שהודפסה ויצאה לאור במהדורה אחת לפחות.

כתבי עת, אנתולוגיות, ספרי לימוד, אוספים ומוצרים רבים אחרים כוללים יצירות שכבר פורסמו בעבר. כל העתקה של יצירה או חלק ניכר ממנה חייבת בקבלת רשיון ובתשלום תמלוגים. אקו"ם מעניקה רשיונות להעתקת יצירות ישראליות מתחומי המוסיקה, השירה, הספרות והפזמונאות למגוון פרסומים והפקות דפוס שונות .

הרשיון להעתקת היצירה ניתן להעתקת יצירה מלאה/ציטוט יצירה/תווים/אקורדים וכד'..

הרשיון להעתקת היצירות ניתן להעתקת יצירה מלאה/ציטוט יצירה/תווים אקורדים וכדומה.  רשיון זה אינו כולל העתקה במסגרת שימושים פרסומיים ו/או שיווקים.   שימושים אלו יוסדרו תחת רשיונות פרסומת .

תעריף להעתקת יצירות ושכפולן בדפוס

תעריף מדיה כתובה החדש נכנס לתוקפו החל מה 1.7.2009.

לתשומת לבך, אין ליצור זיקה בין יצירה או יצירות לבין מותג מסחרי או כל מטרה שיווקית אחרת.

לפניך פירוט של סוגי הפרסום, התעריף מדורג על פי סוגי השימוש וכמות היצירות בפרסום:

ספר, חוברת וכיוצב' או ע"ג מדיה מגנטית (CDROM – בצורה גרפית בלבד):
התעריף מתייחס להעתקת יצירה למהדורה עד 1000 עותקים.
[לסי די רום במהדורה של עד 500 עותקים]
באם המהדורה עולה על מספר העותקים הנ"ל יחושבו התמלוגים באופן יחסי לגודל המהדורה.

טבלת חישוב התעריף לספר מודפס או דיגיטלי בלבד לפי סוגי השימוש השונים ביצירות:

סוג העתקה בגין 25 היצירות הראשונות – מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הראשונות – המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הבאות - (יצירה 26-50) מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הבאות - (יצירה 26-50) המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
בגין היצירה ה-51 ומעלה מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין היצירה ה-51 ומעלה המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
מילים בלבד 100 ₪ 117 ₪ 50 ₪ 58.50 ₪ 35 ₪ 40.95 ₪
לחן בלבד 100 ₪ 117 ₪ 50 ₪ 58.50 ₪ 35 ₪ 40.95 ₪
מילים+ לחן 200 ₪ 234 ₪ 100 ₪ 117 ₪ 70 ₪ 81.90 ₪
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' 100 ₪ 117 ₪   50 ₪ 58.50 ₪ 35 ₪ 40.95 ₪
פרוזה לכל 3 עמודים 100 ₪ 117 ₪ 50 ₪ 58.50 ₪ 35 ₪ 40.95 ₪
קטע מיצירה
[אקורדים, ציטוט או לחן עד שתי תיבות]
50 ₪ 58.50 ₪ 25 ₪ 29.25 ₪ 25 ₪ 29.25 ₪

דוגמא לחישוב התמלוג: ספר היוצא במהדורה ראשונה של 1000 עותקים וכולל 35 יצירות מלאות (מילים בלבד),
ישלם הלקוח ע"פ החישוב הבא: 2500 ₪ (25 יצירות X 100 ₪ לכל יצירה) + 500 ₪ (10 יצירות X 50 ₪ לכל יצירה) = 3000 ₪ + מע"מ = 3510 כולל מע"מ
הסכום הכולל יחולק שווה בשווה בין כל היצירות בספר.

טבלת חישוב תעריף חבילה לספר היוצא לאור במהדורה מודפסת + מהדורה דיגיטלית בו זמנית בלבד לפי סוגי השימוש השונים ביצירות :
מחיר בש"ח לכל יצירה בשימוש.

סוג העתקה בגין 25 היצירות הראשונות – מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הראשונות – המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הבאות - (יצירה 26-50) מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין 25 היצירות הבאות - (יצירה 26-50) המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
בגין היצירה ה-51 ומעלה מחיר לכל יצירה
(לא כולל מע"מ)
בגין היצירה ה-51 ומעלה המחיר הכולל לכל יצירה
(כולל מע"מ)
מילים בלבד 125 ₪ 146.25 ₪ 62.50 ₪ 73.12 ₪ 43.75 ₪ 51.18 ₪
לחן בלבד 125 ₪ 146.25 ₪ 62.50 ₪ 73.12 ₪ 43.75 ₪ 51.18 ₪
מילים+ לחן 250 ₪ 292.50 ₪ 125 ₪ 146.25 ₪ 87.50 ₪ 102.38 ₪
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' 125 ₪ 146.25 ₪ 62.50 ₪ 73.12 ₪ 43.75 ₪ 51.18 ₪
פרוזה לכל 3 עמודים 125 ₪ 146.25 ₪ 62.50 ₪ 73.12 ₪ 43.75 ₪ 51.18 ₪
קטע מיצירה
[אקורדים, ציטוט או לחן עד שתי תיבות]
62.50 ₪ 73.12 ₪ 31.25 ₪ 36.56 ₪ 31.25 ₪ 36.56 ₪

לתשומת ליבך, לפרסומים שיצאו לאור בהדפסה של מעל 7,000 עותקים במהדורה אחת, יינתנו שיעורי ההנחות כדלקמן:

כמות עותקים  שיעור ההנחה 
7,000-10,000 15%
10,001-20,000 20%
20,001-30,000 25%
30,001-50,000 30%
50,001-100,000 40%
מעל 100,000 50%

הנחות אלו אינן חלות על הדפסות חוזרות, עיתונים ועל כתבי עת.

תעריף עיתונים, עתוני ילדים, כתבי עת, ירחונים

התעריף מתייחס למהדורה של עד 30,000 עותקים. מעל 30,000 עותקים יחושבו התמלוגים באופן יחסי לגודל המהדורה.

סוג שימוש סכום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
הסכום הכולל
(כולל מע"מ)
מילים ולחן 400 ₪ 468.00 ₪
מילים בלבד 200 ₪ 234.00 ₪
לחן בלבד 200 ₪ 234.00 ₪
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' 200 ₪ 234.00 ₪
פרוזה לכל 3 עמודים 200 ₪ 234.00 ₪
קטע מיצירה [אקורדים, ציטוט או לחן עד שתי תיבות] 100 ₪ 117.00 ₪
יצירה מתורגמת 100 ₪ 117.00 ₪

תעריף לספר במהדורה מודפסת בלבד להעתקת יצירות ישראליות בחו"ל

תעריף לספר במהדורה מודפסת בלבד להעתקת יצירות ישראליות בחו"ל.

טבלת חישוב התעריף לפי סוגי השימוש השונים ביצירות: מחיר ב-$  לכל יצירה בשימוש, התעריף מתייחס להעתקת יצירה למהדורה עד 1000 עותקים.

סוג שימוש יצירה באורך מלא ציטוט (עד לחמישים אחוז מהיצירה)
מילים בלבד $50 $25
לחן בלבד $50 $25
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' $50 $25
פרוזה לכל 3 עמ' $50 $25
(אקורדים, ציטוט או לחן עד 2 תיבות) $50 $25
מילים + לחן $100 $50

תעריף להעתקת יצירות בחלקן או בשלמותן על גבי חפצים/מוצרים (כגון מצעים, חולצות, מגבות, שוקולדים ועוד)

ללקוחות עסקיים/מסחריים - התמלוגים בגין מתן רישיון זה הם בשיעור 10% ממחיר המוצר ללקוח הסופי בתוספת מע"מ, אך לא פחות מתמלוג המינימום בסך 1.48 ₪ ליחידה ( = 1.74 ש"ח כולל מע"מ).
לשימוש פרטי וביתי ולא מסחרי - המחיר הכולל לכל יחידה 1.74 ש"ח כולל מע"מ

כל זאת בכפוף לכך שלא ייעשה ביצירה כל שימוש פרסומי ובכפוף ליתר תנאי הרישיון. 

* התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

תעריף להצבת שלטים הכוללים יצירות מרפרטואר אקו"ם ע"י רשות ציבורית

התעריף יחול על שלטים שלגביהם מתמלאים כל התנאים הבאים:

1. שלט- כל שלט במרחב הציבורי הפיזי שהוצב ע"י רשות ציבורית, לדוגמא: שלטי שמות רחובות שעליהם ציטוט מיצירה, שלטים המוצבים בפארקים ציבורים הכוללים יצירות או חלקן, ציטוט של יצירות על גבי ספסלים ברחבי המרחב הציבורי, הצגה של יצירות על גבי בנינים בבעלות רשות ציבורית

2. השלט הוצב ע"י רשות ציבורית, במקום ציבורי המיועד לקהל הרחב והמקום פתוח ללא תשלום דמי כניסה

תעריף זה אינו חל על הצבת שילוט לשימוש פרסומי/שיווקי-
על שימוש מסוג זה, אקו"ם תפנה לבעלי הזכויות לקבלת רישיון פרטני שיינתן בהתאם לתנאים שיקבע היוצר.

כמות יצירות ע"ג שלט אחד מחיר ליצירה לשנה (לא כולל מע"מ) המחיר הכולל ליצירה לשנה (כולל מע"מ)
מ- 1 עד 5 יצירות 1,000 ₪ 1,170 ₪
מ- 6 יצירות עד 10 יצירות 750 ₪ 878 ₪
מ-11 יצירות עד- 15 יצירות 500 ₪ 585 ₪
מעל 16 יצירות 250 ₪ 293 ₪
 • התעריף הינו מדורג (ראה דוגמא לחישוב מטה)
 • יש לפנות מראש ובכתב לאקו"ם לקבלת רישיון.
 • התעריף אינו כולל דמי טיפול בסך של 175.50 ש"ח.
 • התעריף תקף לשימוש ביצירה שלמה או חלק ממנה על גבי שלט אחד.
 • יש לאשר מראש את רשימת היצירות מול אקו"ם.
 • המחיר תקף לשנה אחת בלבד.
 • לכל שנה נוספת תינתן הנחה בשיעור של 50% מסך התמלוגים המקורי.

דוגמה לחישוב-
בגין שימוש ב- 19 יצירות שונות התמלוגים יחושבו באופן הבא:

מס יצירות   מחיר ליצירה   סה"כ תמלוגים
5 X 1,000 = 5,000
5 X 750 = 3,750
5 X 500 = 2,500
4 X 250 = 1,000
———–      

————-

19       12,250
מע"מ 17% 2,082.50
סה"כ לתשלום כולל מע"מ 14,332.50

נוהל העתקת יצירות על גבי מצבות

לאישור שימוש ביצירה לצורך ציטוט על גבי מצבות, יש לפנות אל מחלקת מדיה כתובה, אל רונית מריומה / זיו רויזמן-אדן בטלפונים 03-6113450 / 03-6113555 או בדואר אלקטרוני:  zivr@acum.org.il
אקו"ם אינה גובה תשלום על שימוש מסוג זה. אנו פונים אל היוצר לקבלת הסכמתו לשימוש ביצירותיו ללא תמורה.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון מדיה כתובה  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון להעתקת יצירות על גבי מוצרים שלא לצרכי פרסום   – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה כוללים מע"מ.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

 

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!