אירוע עסקי עם מוסיקת רקע בלבד

רישיון עבור השמעת מוסיקה באירוע עסקי כמוסיקת רקע בלבד כגון: אירוע גיבוש, קידום מכירות, אירוע המאורגן ו/או המוזמן על ידי גופים ו/או חברות ו/או ועדי עובדים ו/או כל גורם אחר

הסדרת רישיון להשמעת מוסיקת רקע בלבד באירוע עסקי למועד ובמיקום ספציפי, וזאת בכפוף לקיום תנאי הרישיון הכוללים את החובה לדווח פרטים על האירוע עסקי ולשלם לאקו"ם תמלוגים בהתאם לתעריף המפורט מטה.
הרישיון אינו כולל רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות במסגרת אירוע משפחתי או מופע בימתי ואינו כולל מסיבה באירוע עסקי. "אירוע עסקי" – אירוע בעל אופי עסקי, כגון: אירוע גיבוש, קידום מכירות, אירוע המאורגן ו/או המוזמן על ידי גופים ו/או חברות ו/או ועדי עובדים ו/או כל גורם אחר, ולמעט אירוע שמחה משפחתי כדוגמת חתונה, בר מצווה, חינה וכו'. "אירוע עסקי בו מושמעת מוסיקת רקע בלבד" – אירוע עסקי, כהגדרתו לעיל, במסגרתו מבוצעות בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם כמוסיקת רקע בלבד במשך כל זמן האירוע או חלקו, באמצעים מכאניים, כגון: מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות אינטרנטיות/מקוונות להשמעת מוסיקה.


תעריף 2024

כמות קהל תעריף לשנת 2024 - לא כולל מע"מ
1-50 60
51-120 169
121-200 255
201-500 512
501-900 1,022
901-1,300 1,362
1,301-2,000 1,964
2,001-3,000 2,882
3,001-4,000 4,836
4,001-5,000 6,449
5,001-6,000 8,062
6,001-7,000 9,635
7,001-8,000 11,209
8,001-9,000 12,782
9,001-10,000 14,356
מ-10,001 (לכל 1,000 איש נוספים) 1,574.00

הבהרה:

התעריף הוא לפי תזמון היצירות מרפרטואר אקו"ם המבוצעות באירוע מעל 60 דקות.

להסדרת רישיון סינכרוניזציה (שילוב יצירות) במצגת/סרטון שיוקרן במהלך האירוע העסקי, ואשר אינו בעל אופי פרסומי או במקרה שתזמון היצירות פחות מ- 60 דקות יש לפנות למשרד למספר טלפון: 6113565 –03

תנאים עיקריים ברישיון:

דיווח מטעם מבקש הרישיון עד 72 שעות טרם האירוע העסקי פרטים על האירוע העסקי לרבות שם אירוע, מועד, מיקום, כמות משתתפים צפויה, וכן פרטי המשלם. חשבון לתשלום יופק מיד לאחר הדיווח אותו יש להסדיר טרם האירוע.

לתשלום מהיר בכרטיס אשראי עבור מוזיקת רקע (בלבד) באירוע עסקי לחצו כאן.

לקוחות קבועים, נא לדווח באמצעות מערכת דיווח מופעים (לחץ כאן כדי להירשם).
מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

מופעים

רישיון להשמעת מוסיקה במופע מוסיקלי, מוסיקלי דרמטי (קונצרט, סטנד-אפ, הצגה)

אירוע עסקי עם מופע

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם באירוע עסקי עם הופעה חיה


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!