מופעים

רישיון להשמעת מוסיקה במופע מוסיקלי, מוסיקלי דרמטי (קונצרט, סטנד-אפ, הצגה)

הסדרת רישיון למופע מקנה למשתמש רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם במסגרת מופע המתקיים במועד ספציפי, וזאת בכפוף לקיום תנאי הרישיון הכוללים את החובה לדווח פרטים על המופע וכן לשלם לאקו"ם תמלוגים בהתאם לתעריף המפורט מטה.

התנאים העיקריים ברישיון לקיום מופע הם:

 1. דיווח טרם קיום המופע – על מבקש הרישיון לדווח באמצעות המערכת המקוונת של אקו"ם (לחץ כאן כדי להירשם) את פרטי המופע, שהינם בתמצית:
  • מבקש הרישיון יתחייב כי הוא הגורם שישלם לאקו"ם את התמלוגים.
  • שם המופע ושמות המבצעים/להקה.
  • סיווג המופע כמופע של אמן ישראלי או מופע של אמן זר.
  • סיווג המופע כמופע במכירת כרטיסים או מופע סגור/מכור/מוזמן.
  • אתר המופעים/אולם בו יתקיים המופע.
  • תאריך המופע ושעת תחילת מופע.
  • סוג המופע - מוסיקלי או מופע שאינו מוסיקלי - מחול, סטנד-אפ, הצגה.
  • במופע שאינו מוסיקלי - יש לדווח מראש את רשימת היצירות שתבוצע כולל תזמון כל יצירה.
  • פרטים על מופע חימום, ככל שמתקיים.
  • לציין במפורש אם יש חסות למופע, על פי הגדרת המונח "חסות" בהסכם.

 2. השלמת דיווח לאחר קיום המופע – על מקבל הרישיון לדווח באמצעות המערכת המקוונת של אקו"ם (לחץ כאן כדי להירשם):
  • דיווח על כמות הקהל שנכחה במופע בפועל, כולל מוזמנים.
  • במופע מוסיקלי - רשימת היצירות שבוצעה לרבות במופע חימום, כולל תזמון כל יצירה.

 3. הסדרת דמי רישיון:
  • אקו"ם תפיק למבקש הרישיון חשבון לתשלום בהתאם לתעריף אקו"ם למופעים ובהתחשב בנתוני המופע שדווחו לה, כגון: שיעור השימוש ביצירות מוגנות, סוג המופע, היותו של המופע במכירת כרטיסים או סגור/מוזמן, מספר המשתתפים.
  • את החשבון יש להסדיר בהתאם לתנאי התשלום הנקובים בו.
  • לאחר הפקת חשבון, ניתן לראות את הסכום לתשלום ולשלם דרך האזור האישי שלכם במערכת המופעים או לשלם דרך מערכת התשלומים של אקו"ם.

** לתנאי רישיון מלאים - יש לגלול מטה למסמכים.

חישוב דמי רישיון למופע

לתעריף אקו"ם למופעים – לחץ כאן.

הסבר כללי לחישוב דמי רישיון למופע:
ראשית, יחושב משך השימוש ביצירות מוגנות מתוך משך המופע בכללותו, לא כולל הפסקות.

דוגמא:
במופע מוסיקלי שמשכו 60 דקות, ומתוכו 45 דקות בוצעו יצירות מוגנות, שיעור השימוש הוא – 45/60 * 100 = 75%. מכיוון שמקדם שיעור השימוש הוא 1, אחוז השימוש נותר 75%.
במופע שאינו מוסיקלי שמשכו 60 דקות, ומתוכו 45 דקות בוצעו יצירות מוגנות, שיעור השימוש הוא – 45/60 * 100 = 75%. מכיוון שמקדם שיעור השימוש הוא 1/2, אחוז השימוש יהיה 37.5%.


יש "למקם" את המופע בטבלת אחוז השימוש המתאימה -

 • טבלה (1) קובעת דמי רישיון למופעים שבהם עד 10% חומר מוגן
 • טבלה (2) קובעת דמי רישיון למופעים שבהם מ-10% עד 30% חומר מוגן
 • טבלה (3) קובעת דמי רישיון למופעים שבהם מ-30% ועד 50% חומר מוגן
 • טבלה (4) קובעת דמי רישיון למופעים שבהם מעל 50%.


התמחור יקבע לפי כמות הקהל בפועל, וכן לפי קיומו של מופע במכירת כרטיסים של אמן ישראלי, במכירת כרטיסים של אמן זר, או היותו של המופע סגור/מכור. במופע של אמן מקומי ואמן זר ישולמו תמלוגים ע"פ דמי הרשיון הגבוהים יותר מבין השניים.
**האמור לעיל מהווה הסבר כללי בלבד. חישוב דמי הרישיון לכל מופע יתבצע באופן ספציפי על בסיס הנתונים הרלבנטיים לאותו מופע.
קיימים הסכמים ספציפיים עבור לקוחות כגון: לקוחות חד פעמיים, תיאטראות רפרטואריים, תיאטראות ילדים, להקות מחול, תזמורות, אגודות סטודנטים. להסדרת רישיון למשתמשים אלה, יש ליצור קשר עם אקו"ם טרם השימוש ביצירות מוגנות באמצעות המייל mofaim@acum.org.il.


מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
אקו"ם אינה בעלת הזכויות להקנות רישיונות למופעים הכוללים ביצוע פומבי של יצירות שנכתבו במיוחד ושולבו במקור במחזמר או בסרט. לבירורים יש לפנות למחלקת המופעים.
כמו כן, רישיונות אקו"ם אינם כוללים רשות להשתמש במשפט ו/או חלק מהותי מיצירה כשם מופע. להסדרת שימוש זה יש לפנות לבעלי הזכויות ביצירה.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

אירוע עסקי עם מוסיקת רקע בלבד

רישיון עבור השמעת מוסיקה באירוע עסקי כמוסיקת רקע בלבד כגון: אירוע גיבוש, קידום מכירות, אירוע המאורגן ו/או המוזמן על ידי גופים ו/או חברות ו/או ועדי עובדים ו/או כל גורם אחר

אירוע עסקי עם מופע

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם באירוע עסקי עם הופעה חיה

מסיבות

אירוע חברתי - מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!