הרקדות

רישיון להשמעת מוסיקה בהרקדות עם דמי כניסה ומדריך/ה


תעריף 2024

הרקדה – אירוע בו מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. אירוע בדמי כניסה.
 2. באירוע מושמעת מוסיקה המלווה בכוריאוגרפיה.
 3. המשתתפים מתכנסים כדי לרקוד באופן מודרך.

התנאים העיקריים ברישיון

 1. דיווח מראש
  • 1.1   מבקש הרישיון יפנה מראש לאקו"ם לקבלת הרישיון בטרם קיום ההרקדה ובכלל זה ידווח לאקו"ם את פרטיו (שם, שם משפחה, פרטי התקשרות, מספר ע.מ/ח.פ/ת.ז).
  • 1.2   מבקש הרישיון ידווח לאקו"ם מראש פרטים על ההרקדה: מועד ההרקדה, המתחם/אולם בו תתקיים ההרקדה, כמות המשתתפים הצפויה.
 2. תשלום מראש – מבקש הרישיון ישלם מראש לאקו"ם את דמי הרישיון על פי טבלת התעריף למטה ובהתאם לדיווחיו, וזאת טרם קיום ההרקדה.
 3. הנחת תפעול – למבקש רישיון אשר יעמוד בתנאי הרישיון שיוענקו לו, ובכלל זה ידווח במועד על ההרקדה וישלם את דמי הרישיון במועד, תוענק הנחת תפעול בשיעור של 20% מדמי הרישיון הרלבנטיים לכל הרקדה.
 4. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, זכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש

הצג PDF תעריף הרקדות – לחץ כאן

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

חדרי כושר, סטודיו למחול ותנועה

רישיון להשמעת מוסיקה בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים בלבד

מסיבות

אירוע חברתי - מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!