הסרטה

רישיון עבור שימוש ביצירה מוגנת מוסיקלית / ספרותית ביצירה אורקולית, בסרט עלילתי / דוקומנטרי / חינוכי / סטודנטים


תעריף 2023

רוצים לשלב מוסיקה בפסקול?

המוסיקה עושה את הסרט. מאז הפסנתרן שליווה את הסרט האילם ועד היום ,החיבור בין התמונה לצליל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה. סרט עלילתי או דוקומנטרי, סרט סטודנטים או סרט חינוכי – כל שימוש ביצירה מוסיקלית או ספרותית ביצירה אורקולית מחייב קבלת רשיון מאקו"ם.  הרשיון ניתן בהתאם לתעריף למעט במקרים בהם החריגו היוצרים טיפול בתחום זה. במקרים אלו על הלקוח לפנות ישירות ליוצר או למייצגו.

כל מכירה של תוכן/הפקת מקור לשימוש בחו"ל מחייבת פניה מראש ובכתב לאקו"ם לצורך קבלת רשיון בכפוף לתשלום תמלוגים, גם אם השידור/ההקרנה הראשונים (בארץ) נעשו במסגרת רישיון מאקו"ם.

תעריף אקו"ם לזכויות הסרטה

תעריף אקו"ם לסינכרוניזציה בהפקה עלילתית (התעריף בש"ח ואינו כולל מע"מ)

מדיה טריטוריה עד דקה 1-2 דק' 2-3 דק' 3-4 דק' כל דקה נוספת
פסטיבלים ישראל 1,000 1,200 1,380 1,520 104
פסטיבלים עולם 1,668 2,000 2,300 2,532 172
קולנוע ישראל 4,000 4,800 5,520 6,072 416
קולנוע עולם 6,000 7,200 8,280 9,108 620
אינטרנט ישראל 3,233 3,880 5,355 8,140 323
אינטרנט עולם 5,180 6,216 8,580 13,040 518
טלויזיה ישראל 6,667 8,000 9,200 10,120 691
טלויזיה עולם 10,000 12,000 13,800 15,180 1,036
DVD ישראל 1,200 1,440 1,656 1,820 124
DVD עולם 2,000 2,400 2,760 3,036 208
פסטיבלים + טלויזיה ישראל + עולם 11,400 13,680 15,732 17,308 1,180
פסטיבלים (ישראל+ עולם) +  בתי קולנוע בארץ 6,000 7,200 8.280 9,108 620
בתי קולנוע ישראל + עולם 9,000 10,800 12,420 13,664 932
כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם 7,080 8,496 9,772 10,748 732
כל המדיות עולם 16,200 19,440 22,356 24,592 1,676
חבילת בסיס 19,400 23,280 26,772 29,542 2,008
חבילה מורחבת: כל המדיות בישראל ובעולם
(כל מדיה הקיימת כיום ושתהיה קיימת בעתיד ללא הגבלה)
תוספת של 20% למחירי החבילות המפורטות לעיל בהתאמה

תעריף אקו"ם לסינכרוניזציה בהפקה דוקומנטרית (התעריף בש"ח ואינו כולל מע"מ)

מדיה טריטוריה עד דקה 1-2 דק' 2-3 דק' 3-4 דק' כל דקה נוספת
פסטיבלים ישראל 600 720 828 912 64
פסטיבלים עולם 1,000 1,200 1,380 1,520 104
קולנוע ישראל 2,000 2,400 2,760 3,036 208
קולנוע עולם 3,200 3,840 4,416 4,856 332
אינטרנט ישראל 1,800 2,160 2,980 4,530 180
אינטרנט עולם 2,900 3,480 4,802 7,300 290
טלויזיה ישראל 4,000 4,800 5,520 6,072 413
טלויזיה עולם 6,000 7,200 8,280 9,108 620
DVD ישראל 600 720 828 912 64
DVD עולם 1,000 1,200 1,380 1,520 104
פסטיבלים + טלויזיה ארץ + עולם 6,840 8,208 9,440 10,384 708
פסטיבלים (ישראל+ עולם) +  בתי קולנוע בארץ 3,240 3,888 4,472 4,920 336
בתי קולנוע ארץ + עולם 4,680 5,616 6,460 7,104 484
כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם 3,780 4,536 5,216 5,740 392
כל המדיות עולם 9,180 11,016 12,668 13,936 952
חבילת בסיס 10,800 12,960 14,904 16,396 1,116
חבילה מורחבת: כל המדיות בישראל ובעולם
(כל מדיה הקיימת כיום ושתהיה קיימת בעתיד ללא הגבלה)
תוספת של 20% למחירי החבילות המפורטות לעיל בהתאמה

*הערות:

 1. התעריף בשקלים ואינו כולל מע"מ.
 2. התשלום הינו חד פעמי, ואינו תלוי במספר ההקרנות
 3. התעריף אינו כולל את שכפול הסרט ע"ג DVD /וידאו. התשלום עבור כל עותק יהיה בכפוף לתעריף אקו"ם לשימוש זה.
 4. כל המדיות בטריטוריית עולם כולל: פסטיבלים, קולנוע, אינטרנט, DVD וטלוויזיה.
 5. התעריף הוא ליצירה אחת, בהתאם לתזמון, ולא לסך מצטבר של דקות השימוש במוסיקה בסרט.
 6. התעריף מתייחס  לזכויות היוצרים בלבד ואינו כולל שימוש בהקלטה קיימת ו/או זכויות ביצוע.
 7. לתשומת ליבך, לא כל היוצרים החברים באקו"ם מאושרים על פי תעריף זה.

נדידת הפקות מקור ששודרו לראשונה בטלוויזיה בישראל תחת רישיון השמיכה של תאגידי השידור – לטלוויזיה בעולם.

סרט/סדרה דוקומנטרי/ת (התעריף בש"ח ואינו כולל מע"מ)

מדיה טריטוריה עד דקה 1-2 ד' 2-3 ד' 3-4 ד' כל דקה נוספת
טלוויזיה לכל העולם 6000 7200 8280 9108 620
טלוויזיה מדינה אחת 600 720 828 908 62
טלוויזיה אירופה בלבד 3000 3600 4140 4552 320
טלוויזיה ארה"ב בלבד 3000 3600 4140 4552 320
DVD ישראל 600 720 828 912 64
DVD עולם 1000 1200 1380 1520 104

סרט/סדרה עלילתי/ת (התעריף בש"ח ואינו כולל מע"מ)

מדיה טריטוריה עד דקה 1-2 ד' 2-3 ד' 3-4 ד' כל דקה נוספת
טלוויזיה לכל העולם 10000 12000 13800 15180 1036
טלוויזיה מדינה אחת 1000 1200 1380 1520 104
טלוויזיה אירופה בלבד 5000 6000 6900 7592 520
טלוויזיה ארה"ב בלבד 5000 6000 6900 7592 520
DVD ישראל 1200 1440 1656 18200 124
DVD עולם 2000 2400 2760 3036 208

*הערות:

 1. בכפוף לתנאי הממונה החדשים – יצירה מרפרטואר אקו"ם, אשר שולבה בהפקה אודיו ויזאולית במסגרת רישיון אקו"ם (תחת הסכמי השמיכה עם תאגידי השידור בישראל)  – אקו"ם תמשיך ותתן רישיון שימוש ביצירות מתוך הרפרטואר, עבור נדידת הפקת המקור לשידור בטלוויזיה בעולם.
 2. הסכם השמיכה עם אקו"ם מכסה את השידור בטלוויזיה בישראל בלבד ועל המפיק/תאגיד השידור בעל הזכות בהפקה, לפנות לאקו"ם בכתב ומראש לקבלת רישיון עבור כל מכירה של הפקה לשידור בטלוויזיה בחו"ל, כל זאת בכפוף לתשלום תמלוגים כמפורט בטבלה בשקלים.
 3. מכירת הפקות מקור הכוללות מוסיקה מוזמנת, מחייבת את המפיק לחתום על רישיון נפרד ונוסף עם בעל הזכות ממנו הוזמנה המוסיקה עבור השידור בטלוויזיה חו"ל.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון הסרטה  –  יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

להגשת בקשה בתחום זה ניתן לפנות ל:

ללילך ביטון , טל: 03-6113523

או למנהלת המחלקה רונית מריומה

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!