חנויות, חדרי המתנה, קליניקות

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם ברשתות שיווק, מספרות, חנויות, קליניקות, חדרי המתנה, אולמות תצוגה


להסדרת רישיון - לתשלום

הסדרת רישיון להשמעת מוסיקה מרפרטואר אקו"ם ברשתות שיווק, מספרות, חנויות, קליניקות, חדרי המתנה, אולמות תצוגה מקנה למשתמש רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בעסק כמוסיקת רקע בלבד מאמצעים מכאניים שונים. לרבות מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות מקוונות/אינטרנטיות להשמעת מוסיקה

הרישיון לא חל על – השמעת מוסיקה באירוע עסקי, השמעת מוסיקה באירוע משפחתי, השמעת מוסיקה במופע חי

התנאים העיקריים ברישיון

 1. דיווח טרם השמעת המוסיקה בדבר מאפייני העסק והשימוש ביצירות מוגנות – על מבקש הרישיון לדווח לאקו"ם את סוג העסק (חנות, קליניקה, מספרה וכיו"ב), וכן את שטח כל סניף במ"ר מקיר לקיר, לא כולל מחסנים ושירותים.
 2. הסדרת דמי רישיון שנתיים - מבקש הרישיון ישלם לאקו"ם את דמי הרישיון השנתיים בהתאם לפרמטרים החלים על העסק על פי התעריף אקו"ם המפורט מטה.
 3. מגבלות הרישיון - הרישיון אינו כולל שימוש פרסומי ביצירות לרבות שימוש שיוצר זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
 4. הנחת שנה ראשונה - לקוח אשר יסדיר רישיון בשנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף – לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.
 5. הבהרה עבור רשתות - הסדרת רישיונות ממספר סניפים של אותה הרשת באופן מרוכז תזכה את הרשת בהנחת תפעול של 10%. תנאי לקבלת הנחת התפעול הוא כי הסניפים משויכים לאותו מותג ואותה ישות משפטית.

תנאי רישיון לדוגמא – מוסיקה בבתי עסק  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

תעריפים

תעריף אקו"ם לשנת 2024

סוג שימוש - מוסיקת רקע
שטח השמעה אפקטיבי* בסניף במ"ר הסכום למ"ר בש"ח סכום מינימום לשנה בש"ח לא כולל מע"מ (הסכום לא יפחת מ-)
1 - 50 712
51 - 100 1,212
101 - 200 10.63 1,212
201 - 500 7.56 2,126
501 - 1,000 5.29 3,780
1,001 - 2,500 3.03 5,290
2,501 - 5,000 2.63 7,575
5,001 - 10,000 2.28 13,150
10,001 - 25,000 1.93 22,800
25,001 - 50,000 1.64 48,250
50,001 - 100,000 1.47 82,000
100,001 - 200,000 1.28 147,000
מעל 200,001 1.12 256,000
* השטח מקיר לקיר, לא כולל מחסנים ושירותים.


תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!