אירוע עסקי עם מופע

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם באירוע עסקי עם הופעה חיה

הרישיון מקנה למשתמש רשות לבצע בפומבי יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם במסגרת מופע המתקיים באירוע עסקי, במשך כל זמן האירוע או חלקו. יכול ובאירוע העסקי יבוצעו בפומבי בנוסף גם יצירות מוגנות כמוסיקת רקע באמצעים מכאניים.

במידה והנך מקיים אירוע עסקי עם מוסיקת רקע בלבד - לחץ כאן.


תנאים עיקריים ברישיון:

דיווח מטעם מבקש הרישיון עד 72 שעות טרם האירוע העסקי באמצעות מערכת דיווח מופעים (לחץ כאן כדי להירשם) פרטים כדלקמן:

  1. פרטי מבקש הרישיון ואישור כי הוא הגורם המשלם.
  2. פרטי האירוע העסקי - שם אירוע, מועד, מיקום, כמות משתתפים צפויה.
  3. פרטי המופע – שם אמן/להקה, ציון אם מדובר באמן מקומי/זר, קיום מופע חימום, חסות למופע, סוג המופע (מוסיקלי, הצגה, סטנד-אפ וכיו"ב), ציון אם מדובר באירוע עסקי בקופה פתוחה או מופע סגור/מוזמן, רשימת יצירות שמבוצעת במופע לרבות תזמון.

תעריף למופע:

להציג תעריף רישיון למופע באירוע עסקי לחץ כאן.

*באירוע עסקי עם מופע אשר מושמעת בו גם מוסיקת רקע באמצעים מכאניים ישולמו תמלוגים על פי דמי הרישיון הגבוהים יותר מבין השניים. לתעריף למוסיקת רקע באירוע עסקי לחץ כאן.

*האמור לעיל מהווה הסבר כללי בלבד. חישוב דמי הרישיון לכל אירוע עסקי עם מופע בימתי יתבצע באופן ספציפי על בסיס הנתונים הרלבנטיים לאירוע.


מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
אקו"ם אינה בעלת הזכויות להקנות רישיונות למופעים הכוללים ביצוע פומבי של יצירות שנכתבו במיוחד ושולבו במקור במחזמר או בסרט. לבירורים יש לפנות למחלקת המופעים.
כמו כן, רישיונות אקו"ם אינם כוללים רשות להשתמש במשפט ו/או חלק מהותי מיצירה כשם מופע. להסדרת שימוש זה יש לפנות לבעלי הזכויות ביצירה.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

מופעים

רישיון להשמעת מוסיקה במופע מוסיקלי, מוסיקלי דרמטי (קונצרט, סטנד-אפ, הצגה)

אירוע עסקי עם מוסיקת רקע בלבד

רישיון עבור השמעת מוסיקה באירוע עסקי כמוסיקת רקע בלבד כגון: אירוע גיבוש, קידום מכירות, אירוע המאורגן ו/או המוזמן על ידי גופים ו/או חברות ו/או ועדי עובדים ו/או כל גורם אחר


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!